Vappu 09

IMG_1149

Työväenlaulut raikaa Ravintola Jokelassa Joensuussa joka vappu. Ilmoituksen hoitaa puskaradio ja menestys on taattu.

Jokelassa otettiin mallia opiskelijatoiminnasta lue lisää

ja lähetettiin EI URAANIKAIVOKSIA SUOMEEN! viestiä ministeri Mauri Pekkariselle

***************************************************************

Puhe vappuna  2009 Joensuu /Martti Vaskonen

Hyvät toverit, hyvä toriyleisö!

Poliittinen järjestelmä Euroopassa ja Suomessa on selvässä murroksessa. Poliittinen kartta piirretään uudestaan ja millainen tuosta kartasta tulee riippuu kansalaisten tahdosta.

Ranskassa helmikuussa perustettu uusi Antikapitalistinen puolue on noussut vakavaksi haastajaksi  jopa nykyiselle presidentti Nicolas Sarkozylle.  Antikapitalistisen Puolueen johtohahmo on 35-vuotias postinkantaja Olivier Besancenot.  Puolueen mielestä finanssi- ja talouskriisien myötä kapitalistinen järjestelmä on saapunut tiensä päähän  ja on aika panna yhteiskunnan rikkaudet uusjakoon.

Ruotsissa vahvoja tekijänoikeuksia vastustava Piratpartiet on saanut yli 15 000 uutta jäsentä huhtikuussa Pirate Bay -tuomion jälkeen.  Näin se on noussut hetkessä jäsenmäärältään ja on nyt Ruotsin neljänneksi suurin.

Mikä on suomalaisten vastaus nykyisessä kriisissä, millaista politiikkaa halutaan tukea?

Miten Suomen hallitus on aikonut selvitä kriisistä?

Hallitus on kehottanut kansalaisia kuluttamaan enemmän –  siis samoja ohjeita, joita on kuultu ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja.  Valitettavasti tämä neuvo on täydellisen epäonnistunut. Viime vuonna maailman ylikulutuksen päivää vietettiin 23. syyskuuta. Tähän päivämäärään mennessä ihmiskunta käytti fossiilisia polttoaineita ja tuotti hiilidioksidipäästöjä  sen verran  mitä maapallon ekosysteemit pystyivät vuonna 2008 käsittelemään. Loppuvuosi oli ilmaston muutokseen johtavaa ekologista velkaa.  Myös tämä velka tulee varmasti maksettavaksi, jos ei muuten niin kansainvälisinä selkkauksina  ja silloin ihmishenki on halpaa tavaraa.

Nyt on siis uskallettava kysyä mitä tuotetaan ja kenelle tuotetaan?  On kysyttävä muun muassa tehdäänkö autoja ja moottoriteitä vai kehitetäänkö joukkoliikennettä? Tehdäänkö pommeja, pommikoneita vai jätetäänkö öljynryöstöretket tekemättä ja muutetaan energiantuotantorakennetta ilmastoystävälliseksi?

Suomen poliittinen eliitti on näihin kysymyksiin vastannut. Vastaus on ollut ympäristön kannalta huono. Suomesta tehdään ydinvoimayhtiöiden paratiisia välittämättä niistä sietämättömistä riskeistä mitä ydinvoimalat, niiden jätteet ja uraanin louhinta aiheuttavat.

Samalla on hylätty uusiutuvan energian ja energiaa säästävän teknologian kehittäminen, vaikka ne ovat turvallisempia ja työllisyyden kannalta selvästi parempia vaihtoehtoja.

Erityisen vaarallista on ollut energiahuollon sitominen ydinenergiaan, vaikka ydinvoima ei ole ratkaisu ilmastomuutokseen. Maailmassa oli viisi vuotta sitten käytössä 440 atomivoimalaa ja niillä tuotettiin  vain 6 % maailman perusenergiantarpeesta ja 16 % sähköstä. Uraanilla parhaassakin tapauksessa voidaan korvata vain pieni osa maailman energian tarpeesta ja luonnonvarana se on kulutettu loppuun nykyisellä vauhdilla reilusti alle 50 vuodessa.

On tyrmistyttävää miten välinpitämättömästi etenkin johtavien poliitikkojen osalta Pohjois-Karjalassa suhtaudutaan suunnitellun uraanikaivoksen avaamiseen vain reilun parin kymmenen kilometrin päähän Joensuun keskustasta. Lisäksi kaivos tulisi Suomen kolmanneksi merkittävimmälle pohjavesialueelle.

Joensuun seudulla tätä pohjavettä käytetään talousvetenä keskimäärin 150 litraa sekunnissa ja se pilaantuisi lopullisesti.  Kaivostoiminta pilaisi ikuisesti myös alapuolisen vesistön. Kaivosalueelta laskee Kuusoja suoraan Pielisjokeen. Uraania ei voi louhia menemättä pohjavesipinnan alapuolelle, siksi kaivoksesta on pumputtava vettä pois koko ajan. Myös uraanin esirikastus kuluttaa valtavasti vettä. On muistettava, että uraani on radioaktiivinen voimakas metallinen myrkky ja että uraanioksidi on vesiliukoinen aine. Kaivostoiminnan yhteydessä nämä aineet leviävät ympäristöön väkisin. Kaivostoiminta jättää jälkeensä radioaktiivista kuumaisemaa, josta pöly leviää kymmenien kilometrien päähän. Olisiko tästä uudeksi vetonaulaksi Pohjois-Karjalan matkailulle? Olisiko puheet puhtaista marjoista, maidosta ja maataloustuotteista enää uskottavia? Ilo elää Karjalassa, niinkö?!

Uraanikaivoksen estäminen vaatii kaivoslain uudistamisen. Vanha vuodelta 1965 peräisin oleva laki turvaa ainoastaan kaivosyhtiöiden edun. Meidän on huolehdittava yhdessä siitä, että ensi syksynä eduskunnan käsittelyyn tuleva uusi kaivoslaki turvaa paikallisten asukkaiden edun – oikeuden terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön!

Suomesta ja Natosta

Poliittinen eliitti on  vaivihkaa rakentanut Suomen armeijan yhteensopivaksi Naton armeijan kanssa ja vastoin kansan mielipidettä tiivistää tuota yhteistyötä kaikin tavoin. Yksi esimerkki tästä on suomalaisten sotilaiden lähettäminen Afganistaniin toimiin, jotka tukevat suurimman Natomaan Yhdysvaltojen pyrkimyksiä Lähi-Idässä ja Keski-Aasiassa. Todettakoon, että Afganistan kuuluu maailman köyhimpiin maihin ja sen ekologinen jalanjälki on maailman pienin vain 0,1 hehtaaria asukasta kohden, kun taas siellä sotiva rikas USA edustaa toista ääripäätä ekologiselta jalanjäljeltään, mikä on lähes satakertainen asukasta kohti laskettuna.

Suomi on myös sopeuttanut omaa lainsäädäntöään Nato-yhteensopivaksi, siten että nyt sallitaan sotilaalliset operaatiot ulkomailla ilman YK:n valtuutusta, mandaattia.

Näin USA:n harjoittamat laittomat sodat tulisivat osaksi myös suomalaisten arkipäivää.

Suomalaisten tajuntaa on puolestaan hierottu Nato-yhteensopivaksi jauhamalla, jauhamalla ja jauhamalla entistä ja tulevaa Venäjä-uhkaa kaikin keinoin. Suomen ja Neuvostoliiton väliseen sotaan johtaneita syitä sitä vastoin ei ole pohdittu vaan on sepitelty erilaisia ajopuuteorioita ja ainoan vaihtoehdon malleja ilman minkäänlaista itsekritiikkiä. Kaiken tulevaisuutta koskevan vaihtoehtoisen pohdiskelun ja sotilaallisen liittoutumattomuuden tavoitteen korvaa Nato-intoilu, vaikka se nielee suunnattomat summat alati kasvavina varustelumenoina ja vetää Suomea entistä tiiviimmin kansainvälisiin kriiseihin ja laittomiin sotilasoperaatioihin. Natokalustoon kuten hornettien, kuljetushelikopterien, ohjusjärjestelmien ja vastaaviin hankintoihin upotetaan  miljardeja euroja kansalaisten varoja itsestäänselvyytenä.

SISÄPOLITIIKKA

Kun hallitus on täydellisen epäonnistunut ympäristö- ja ulkopolitiikassa niin on johdonmukaista, että näin on käynyt myös sisäpolitiikassa. Kaikki tietävät köyhyyden vähentämisen olevan mahdollista. Kyse on siis halusta ja tätä halua ei nykyisestä hallituksesta löydy. Suurin toivein aloittanut SATA-komitea asetti tavoitteekseen muun muassa köyhyyden vähentämisen, riittävän perusturvan tason ja sosiaaliturvajärjestelmän selkeyttämisen. Vähitellen näistä tavoitteista on luovuttu ja nyt elvytyksen nimissä hallitus on jakanut rahaa samoille tahoille, jotka ovat vuosikausia nauttineet kasvaneista pääomatuloista.

Viime aikoina on saatu pätevää tutkimustietoa köyhyyden poistamisen keinoista: Tehokkaimmin köyhyyttä vähennetään korottamalla toimeentulotuen, kansaneläkkeen ja muun alimman perusturvan tasoa. Terveydenhuollon maksukattojen alentaminen auttaisi eniten pienituloisia eläkeläisiä ja pitkäaikaissairaita.

Suomen kommunistinen puolue SKP on tehnyt aloitteen vähintään 900 euron perusturvan takaamiseksi jokaiselle, jolla ei ole mahdollisuutta muuhun tuloon työttömyyden, opiskelun, pätkätöiden, vanhuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Viiden kohdan aloitteessa esitetään verotettavan tulon alarajan nostamista 1100 euroon kuukaudessa; vähimmäispalkkalakia, joka takaa vähintään 1400 euron kuukausipalkan normaalista työajasta. Aloitteen mukaan Kansaneläkelaitoksesta kehitetään itsenäinen eduskunnan alainen sosiaaliturvalaitos, jonka hoidettavaksi kootaan ja yhtenäistetään perustoimeentulo- ja eläkejärjestelmät.

SKP:n aloitteessa puututaan myös perusturvan rahoitukseen. Kaikki tietävät, ettei rahaa Suomesta puutu. Sitä löytyy hetkessä kun on kysymys veronkevennyksistä suurituloisille, pankkituesta tai asehankinnoista. Keskiviikkona ilmoitettiin 500 miljoonan ohjus- ja tutkajärjestelmän tilaamisesta. Nyt miljoonien perään ei ministerit itkeneet, ei mustat eikä vihreät.

Tarvetta perusturvan parantamiseksi luo myös laaja, pysyvä rakenteellinen työttömyys, jota kapitalistisen maailmantalouden kriisi entisestään kasvattaa. EU:sta ei ole tämän kriisin ratkaisijaksi. EU:n huippukokouksessa maaliskuussa ei löydetty yhtään uutta keinoa talouden elvyttämiseksi ja toukokuulle suunniteltu huippukokous peruutettiin. Suomessa ja EU:ssa talouslaman seurauksia ei peritä pörssikeinottelijoilta, eikä laman sosiaalisia seurauksia aiota lievittää. Entiseen tapaan uhreista tehdään syyllisiä ja työttömiä rankaistaan erilaisilla menetelmillä työnhakuprosessien yhteydessä.

OPISKELIJATOIMINTA.NET KIRJOITTAA SEURAASTI:

Talouskriisi kohtelee ihmisiä eriarvoisella tavalla. Opiskelijat ja akateemiset pätkätyöläiset päätyvät helposti häviäjiksi: nykyinen taloustilanne tarkoittaa, että toimeentulomahdollisuudet heikkenevät entisestään. Osa-aika- ja kesätöitä on yhä vähemmän tarjolla, ja opintotuki on niin alhainen, että se ei riitä elämiseen. Opiskelijoilta vaaditaan yhtä aikaa nopeaa valmistumista ja töiden tekemistä surkeilla ehdoilla. Koko ajan kiristyvä kontrolli ahdistaa koko yliopistoväkeä ja luo pelkoa tulevasta kaventaessaan elämän itsenäisen rakentamisen mahdollisuuksia. Samalla yliopistoa ollaan yksityistämässä ja kaupallistamassa, minkä seurauksena oppimisen ja opetuksen vapaus supistuu mahdollisuudeksi valita joku valmiiksi suunnitelluista putkista. Tulevaisuutemme viedään meiltä kvartaali kerrallaan.

Tämä lainaus kertoo miksi kaikki eivät alistu nykyiseen kapitalistiseen komentotalouteen. Opiskelijat ovat lähteneet kampailemaan tulevaisuudestaan ja puolustamaan yliopistoja avoimen tiedon tuottajana. Vaikka uusi opiskelijaliike on tähän asti keskittynyt kamppailemaan pääasiassa yliopistolain uudistusta vastaan, se myös valmistautuu tulevaisuuteen kävi yliopistolain miten tahansa. Eilen opiskelijat vauhdittivat vaatimuksiaan Murrostorstai 2009 tapahtumassa Helsingissä. Tilaisuuden päätunnuksia olivat   ’EMME MAKSA KRIISIÄNNE’,  ’TOIMEENTULOTUKEA EI PANKKITUKEA’ ja ’KAPITALISMI ULOS KAMPUKSELTA’.

Opiskelijatoiminnan lisäksi tarvitaan muuta kansalaistoimintaa, pelkkä äänestäminen kahden tai viiden vuoden välein ei riitä.

Ehdotan, että jokainen meistä lähettää nyt tekstiviestin kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle. Ehdotukseni viestiksi on: EI URAANIKAIVOKSIA SUOMEEN!

Ministeri Mauri Pekkarisen kännykkänumero on 050 511 3097.

Vappu on ollut työväenliikkeelle ennen muuta toimintapäivä, jolloin on koottu rivejä yhteisten vaatimusten taakse murtamaan oikeiston ja suuromistajien valtaa. Tämä suuromistajien valta ei perustu mihinkään muuhun kuin työntekijöiden keskinäiseen kilpailuun. Siis työntekijöiden keskinäiseen solidaarisuuden puutteeseen, toisen ryhmän etujen asettamiseen toisen ryhmän etuja vastaan. Tätä taustaa vasten vappuperinteellä on suuri merkitys ja sitä tulisi edelleen vahvistaa, yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän.

Poliittinen kartta on tosiaankin piirrettävä uusiksi ja siihen tarvitaan meitä kaikkia. Toisenlainen Eurooppa ja toisenlainen Suomi on mahdollinen. Meidän on huolehdittava, että uudessa Suomen kartassa on turvattu paikka niillä 700 tuhannella kansalaisella, jotka nyt elävät köyhyysrajan alapuolella. Meidän on huolehdittava siitä, että 150 tuhatta lasta, jotka nyt elävät köyhyydessä saavat uudessa kartassa turvatun paikan.

Toisenlainen Suomi ja toisenlainen Eurooppa on mahdollinen ja sen tekeminen vaatii yhteistyötä.

Tässä työssä Suomen kommunistinen puolue jo on ja tähän työhön ovat kaikki tervetulleita!

**************************************************************************

Citimarket2

Päivittäistavaraliikkeet karkaavat kauaksi kehäteiden varsiin, tavaroiden jakelukustannukset on siirretty kuluttajille ja pensaa palaa. Lisäksi hinnat ovat karaneet pienituloisten ulottumattomiin. Katso tulonjako

2 comments so far

 1. Marja Tiittanen on

  Hei Martti

  puheessasi oli paljon asiaa. Alan myös vahvasti olla uraanikaivosta vastaan. Miksi pitäisi toistaa jo kerran tehtyjä virheitä? Sekin tuppaa päivittäisen kulutuksen ja muun tohinan keskellä unohtumaan, että luonnolla on arvo sinänsä. Toivottavasti kaivosta ei tule, vaan tulee sen sijaan keskustelua energian tuotannosta yleensä ja ennen kaikkea keskustelua energian säästöstä. Jatkuva kasvu ei ole tässäkään kohtaa mahdollinen.

  Miksipä ei tehtäisi Pohjois-Karjalasta oikeasti ja aidosti vihreä maakunta, jossa voisi vielä sadan vuoden päästä poimia somasti punertavia metsämansikoita ahojen laidoilta?

 2. Seppo Väinönheimo on

  Puhuit asiaa.
  Erityisesti jäi mieltä askarruttamaan tuo uraanin kaivuusuunnitelma. Suomen poliittinen eliitti (kok, sdp,kepu) on rähmällään teollisuuden edessä. Suomen maaperä ollaan antamassa kritiikittä ulkomaisten kaivosyhtiöiden käyttöön. Oli kyseessä vaarallinen uraanin tai kullan louhinta, niin yhtiöt vievät voitot kotiin ja paskat jätetään meille.
  Porvarihallituksen valintojen seurauksena Suomi on jäämässä uusiutuvan energian käyttäjien peränpitäjäksi.
  Hallitus suorastaan syytää varoja kaikkialle muualle, mutta ei sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon eikä koulutukseen. Vuokra-asunoista on pulaa, mutta niitä ei rakenneta.Ylipäätään valtio ei ole tehnyt mitään mikä estäisi kunnissa tapahtuvia palveluiden leikkauksia ja työttömyyden lisääntymistä.
  Muutos politiikkaan on todella tarpeen.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: