Asuntoja, kiitos!

Kohtuuhintainen, hyväkuntoinen asunto pysyy suomalaisen toiveena vuodesta toiseen. Asumiseen liittyviä ongelmia ei ole saatu ratkaistua. Ratkaisun avaimet ovat markkinavoimilla ja näillä voimilla tavoitteena on rahalla mitattava menestys.

Yhteiskunnan jako tulojen perusteella näkyy myös asumisessa. Köyhät asuvat ahtaasti meluisassa ympäristössä. Melu on haitalliseksi koettua ääntä ja siitä koituu terveyshaittoja, vaikka asukas ei sitä selvästi tunnista. Oma lukunsa on huonosta rakentamisesta tai huollosta johtuvat ongelmat asumisterveydessä.

Asukkaikken etu vaatii edullista asumista kasvukeskuksiin

Asukkaiden etu vaatii edullista asumista kasvukeskuksiin

Markkinavoimat eivät ole ulkoavaruudessa tuotettuja olentoja, vaan varsin kotikutoisia sijoittajia, joille vuokralaiset ja asunnonostajat ovat rikastumisen lähde. Suomen vuokra-asuntojen korkea tuotto houkuttelee jo kansainvälisiä sijoittajia pääkaupunkiseudulla. Pohjaa vuokrabisnekselle rakennettiin poistamalla laista vuokrasääntely 1990-luvun alkupuolella.
Read more »

Kreikkalainen pommi

Kreikassa tapahtui vuoden 2015 alussa jotakin, mikä mullisti ajattelun koko Euroopassa. Kreikassa nousi valtaan hallitus, joka ryhtyi täyttämään vaalilupauksiaan kannattajilleen ja samalla kansan enemmistölle. Rehellisyys oli uutta, lähes ennen kokematonta monille politiikkaa seuranneille.

Kreikka liikkeellä

Kreikka liikkeellä

Erityisen kiusallista Kreikan radikaalivasemmistolaisen puolueen Syrizan menestys on oikeistoa edustaville piireille.
Read more »

Lapsivangista vanginvartijaksi

Ainutkertainen tapahtuma kotona teki Kalevi Välitalosta lapsivangin, aikuisena vanginvartijan sekä tavallisten kansalaisten puolesta puhujan ja avustajan.

Kalevi Välitalo ja historiaa paljastava sotilaskantakortti.

Kalevi Välitalo ja historiaa paljastava sotilaskantakortti.

 

Kalevi Välitalo on syntynyt vuonna 1937 Pohjois-Karjalassa ja aloittanut siellä työuransa rakennuksilla ammattikoulun jälkeen. Koulussa opitut huonekalupuusepän taidot kehittyivät kirvesmiehen taidoiksi. Samaa kansakoulua käynyt tyttö löysi vihkiparinsa Kalevista ja yhteisen kodin rakentaminen jatkui vuonna 1961 Sonkajärvellä. Kalevi aloitti työt vanginvartijana Sukevalla ja vaimolle löytyi oma työpaikka. Perheen lasten tulevaisuus vaikutti uudessa kunnassa turvatulta ja sinne rakennettiin myös omakotitalo.

Read more »

Liikuntahallit purkutuomiolla

Lähiliikuntapaikat ovat katoavaa kansanperinnettä Joensuussa. Lakkautettavina ovat seuraavat liikuntahallit: Niinivaaran lukion molemmat hallit (yht. 800m 2) , Niinivaarahalli (648 m2) sekä Sortavalankadun halli, niin sanottu Sortavalasali (529 m2).

Sortavalankadun liikuntahalli ei ole kaupungin kaunein rakennus, mutta siinä ei ole todettu sisäilmaongelmia, mikä tekee sen erinomaiseksi.

Sortavalankadun liikuntahalli ei ole kaupungin kaunein rakennus, mutta siinä ei ole todettu sisäilmasta johtuvia terveyshaittoja.

 

Niinivaarahallilla on ollut 37 käyttövuoroa viikossa ja Sortavalasalilla 33 käyttövuoroa viikossa. Käyttäjät edustavat kaikkia ikäryhmiä, useita seuroja, kaveriporukoita, työyhteisöjä ja yhdistyksiä. Mitään korvaavia tiloja tai salivuoroja ei ole esitetty kaupungin taholta.

Read more »

Joensuun Varaslampi kuntoon?

Varaslampeen läpivirtausta

 

Joensuun keskustan ainoa lampi, neljän hehtaarin kokoinen Varaslampi uhkaa tukehtua vesikasveihin, rantojen rehevöitymiseen ja ravinteisiin, mitkä tulevat sadevesien mukana neljän neliökilometrin alalta.

 

Paikalliset asukkaat muistavat lammen puhdasvetisenä, hiekkapohjaisena ja suosittuna uimarantana. Mistä johtuu näin nopea muutos noin 50-vuoden aikana?

 

Joutsenten syysmuuttoa v. 2012

Joutsenten syysmuuttoa v. 2012

Pielisjoen voimalaitosrakentaminen toi mukanaan veden säännöstelyn ja luontainen virtaaman vaihtelu, kevättulva jäi pois tai ainakin sen merkitys muuttui vähäiseksi. Myös tie ja aluerakentaminen on muuttanut Varaslammen virtaamia.

Read more »

Palkan alennus parkkimaksuilla

Toimintojen keskittäminen kaupunkialueelle, johtaa aina pysäköintiongelmiin. Pohjois-Karjalan keskussairaalan ahtaalle tontille Joensuussa päätettiin siirtää myös Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän psykiatriset palvelut, mukaan lukien Paiholan sairaala. Päätöstä tehtäessä on ollut tiedossa myös päätöksestä johtuva haitta, pysäköinnin vaikeutuminen.

Eri ammattiryhmien 1. yhteinen ulosmarssi

Eri ammattiryhmien 1. yhteinen ulosmarssi keskussairaalassa Joensuussa

Read more »

Mistä apua SAK:n paikallisjärjestöille?

SAK:laisessa ammattiyhdistysliikkeessä on noin 120 paikallisjärjestöä. Paikallisjärjestöt ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka kokoavat SAK:n jäsenliittojen ammattiosastot yhteistoimintaan omalla toiminta-alueellaan. Nyt nämä paikallisjärjestöt kituvat ja odottavat hautaansa, ellei uudistusta tapahdu.

Kuva työpaikaltani keskussairaalan kiinteistövalvonnasta

Kuva työpaikaltani keskussairaalan kiinteistövalvonnasta

Read more »

Punakaartilaisen päiväkirja – kirjaharvinaisuus

Valkoisen Suomen itsenäisyysjuttuja on hekutettu  ja hehkutellaan vähän väliä. Tässä hehkuttelussa jää huomaamatta muut dokumentit ja kertomukset, jotka liittyvät saumattomasti vastaaviin tapahtumiin, mutta johtavat täysin vastakkaisiin tulkintoihin samojen vuosien tapahtumista.

Merkittävimpiä kirjoja sisällissodasta  vuoden 1917 ja 1918 tapahtumista on Viljo Sohkasen PUNAKAARTILAISEN PÄIVÄKIRJA

Viljo Sohkanen Punakaartilaisen päiväkirja

Viljo Sohkanen Punakaartilaisen päiväkirja

Read more »

Porvaripeli poikki

Porvaripeli poikki, SKP:n kiertuetapahtuma Joensuussa 30.11.2013

Jutta Urpilaisen, Kataisen ja kumppaneiden toimet kuntien ahdingon lisäämisessä alkavat saada kouriintuntuvia muotoja julkisen sektorin työpaikoilla kunnissa, kuntayhtymissä ja valtiolla.

Asiaa oikeistokomentoa vastaan Joensuun torilla

Asiaa oikeistokomentoa vastaan Joensuun torilla

Tilanne ei olisi niin huono, ellei ammattiyhdistysliike, joka on tarkoitettu työntekijöiden etuja puolustamaan, olisi halvaantunut johtajiensa kyvyttömyyden takia.

Read more »

Talkootyötä ei pidä verottaa

Suomen kasvukeskuksissa on vielä pientä toivonkipinää työpaikan löytämiseksi tai sen säilyttämiseksi. Samoissa kasvukeskuksissa toivonkipinä on kuitenkin edullisen asunnon löytämiseksi sammunut. Asumisella rahastetaan säälimättä ja tämän rahastamisen estämiseksi eduskunta tai hallitus ei tee yhtään mitään.

Rakentaminen

Uskaliaat lapsiperheet ovat pyrkineet ratkaisemaan asunto-ongelmansa hankkimalla korjattavan vanhan pientalon tai vastaavasti uudisrakentamalla kohtuullisen matkan päähän keskustasta.

Read more »